Toon alles / Verberg alles

LNG Break Bulk project

FAQ uit/inklappen

Wie zijn de initiatiefnemers van dit project?

Net als bij de ontwikkeling van Gate terminal zijn Vopak en Gasunie de initiatiefnemers. Samen bezitten Vopak en Gasunie 100% van de aandelen in Gate terminal.

FAQ uit/inklappen

Welke belangen hebben Vopak en Gasunie bij een LNG Break Bulk?

Ze zijn beide grootaandeelhouder in Gate terminal en zien een toekomst voor LNG als brandstof voor schepen en zware vrachtwagens.

FAQ uit/inklappen

Wat is de betrokkenheid van Gate terminal hierin?

Gate terminal is als dochteronderneming van Vopak en Gasunie, een grootschalige import- en doorvoerterminal voor aardgas. Op initiatief van Gasunie en Vopak, breidt Gate terminal de dienstverlening nu verder uit met overslag naar distributeurs voor kleinschalig LNG

FAQ uit/inklappen

Wat is het LNG Break Bulk project van Gate terminal?

Het LNG Break Bulk project van Gate terminal, is een overslaginstallatie  waarmee kleinere hoeveelheden vloeibaar aardgas overgepompt kunnen worden naar bunkerschepen en kleinere tankers voor binnenvaart en short sea. Deze kunnen vervolgens schepen die LNG als brandstof gebruiken bevoorraden (dat doen de bunkerschepen) of LNG naar andere gebieden in Noordwest-Europa of naar het binnenland van Europa brengen waar ze industrie of bunkerstations voor binnenvaartschepen bevoorraden.
Daarvoor wordt een nieuwe kade met laadpunt gebouwd voor kleinere tankers en bunkerschepen om kleinschalige distributie (tot circa 20.000 m3 per schip) van vloeibaar aardgas mogelijk te maken. We beginnen eind 2014 met de bouw en in de eerste helft 2016 zal deze in gebruik worden genomen.

FAQ uit/inklappen

Waarom begint Gate terminal aan het LNG Break Bulk project?

Vanaf 2015 gelden er strengere emissie-eisen voor de scheepvaart en ook worden de regels voor vrachtwagens steeds strenger. LNG voldoet als enige fossiele brandstof aan deze milieueisen zonder extra bewerkingen. LNG heeft lagere emissies dan brandstof op basis van aardolie terwijl het nagenoeg geen fijnstof oplevert. LNG is daarom heel goed bruikbaar als brandstof voor vrachtwagens en schepen, vooral in gebieden waar de milieunormen strenger zijn of worden.
Maar die brandstof moet dan wel gedistribueerd worden naar tankstations en bunkerstations. Voor LNG tankwagens die tankstations bevoorraden, heeft Gate terminal al een laadpunt. Deze installatie kan jaarlijks 5.000 tankwagens laden met LNG. Om nu ook schepen te kunnen beladen met LNG, bouwt Gate terminal een afzonderlijke overslaginstallatie. Daar kunnen bunkerschepen en kleinere tankerschepen LNG inladen voor verdere distributie.

FAQ uit/inklappen

Zijn er al LNG Break Bulk terminals in Europa?

Er zijn nog geen Break Bulk terminals in Europa. De verwachting is dat Zeebrugge in 2015 de eerste zal zijn in Europa. Daarna komt die van Gate terminal in Rotterdam.

FAQ uit/inklappen

Waarom is een locatie naast Gate terminal gekozen?

LNG komt binnen bij Gate terminal op de Maasvlakte Rotterdam. Het is daarom het meest efficiƫnt, in alle opzichten, om direct daarnaast een overslaginstallatie te bouwen.

FAQ uit/inklappen

Wat verandert er op het terrein van Gate terminal?

De nieuwe installatie komt op een nieuw terrein, naast de bestaande Gate terminal, te staan. Op het nieuwe terrein zal  een kademuur worden aangelegd, een insteekhaven worden gegraven en pijpleidingen worden gelegd voor de aansluiting op de bestaande terminal. De LNG wordt dan via deze leidingen getransporteerd uit de tanks naar de nieuwe kade.

FAQ uit/inklappen

Hoe komt de installatie eruit te zien?

  • Maximale lengte schip: App. 160 meter
  • Maximale breedte: 25 meter
  • Maximale diepte (geladen): 7,5 meter
  • Aantal laadarmen: 3
  • Maximale inhoud: 20.000 m3
  • Aantal schepen per jaar: 280 (maximaal, afhankelijk van grootte)
FAQ uit/inklappen

Wanneer is de overslaginstallatie klaar?

Volgens onze planning wordt het in het eerste half jaar 2016 in gebruik genomen.